Η Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, φιλοξενούν στις 18 με 20 Μαΐου 2015 σε ξενοδοχείο του Πρωταρά, την 46η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Yποεπιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 136 SC1 «Playground and Equipment for Children».

Η τεχνική αυτή υποεπιτροπή δραστηριοποιείται στον τομέα εκπόνησης προτύπων για τον εξοπλισμό παιχνιδότοπων. Τα πρότυπα που εκπονεί η CEN TC 136 SC1 συμπεριλαμβάνουν κυρίως απαιτήσεις ασφάλειας εξοπλισμού παιχνιδότοπων, λειτουργικές απαιτήσεις, απαιτήσεις επίδοσης, μεθόδους δοκιμής, απαιτήσεις εγκατάστασης και συντήρησης, πληροφορίες προς τους καταναλωτές κλπ.

Στη Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν 30 περίπου εκπρόσωποι των οργανισμών τυποποίησης των Ευρωπαϊκών χωρών. Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά από το 2012 στις δραστηριότητες της CEN TC 136 SC1, αλλά και σε αριθμό Ομάδων Εργασίας που λειτουργούν κάτω από αυτή. Εκπρόσωπος της Κύπρου μέσω του CYS, είναι ο κ. Δημήτρης Βαρζακάκος, Υπεύθυνος του Τομέα Τεχνικών Ελέγχων της ΚΕΠ.

Κατά τη συνέλευση αναμένεται να συζητηθούν ανάμεσα σε άλλα: τα σχόλια που λήφθηκαν κατά τη δημόσια κρίση των προσχεδίων της υποεπιτροπής, η πρόοδος των εργασιών των ομάδων εργασίας της CEN TC 136 SC1, οι νέες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή και διεθνή τυποποίηση, καθώς και θέματα Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κανονισμών, που διέπουν τον τομέα.

Χορηγοί της φιλοξενίας είναι τo Ιδιωτικό Νοσοκομείο Πολυκλινική Υγεία, η Cyta και η Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd.