Ο Κυπριακός Εργοδοτικός Σύνδεσμος Τραπεζών ανακοίνωσε ότι, κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2013 μέχρι την 30η Απριλίου 2014, οι τράπεζες θα εφαρμόζουν το χειμερινό ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού που είναι το ακόλουθο: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή: 08:30 π.μ. – 13:30 μ.μ. και Δευτέρα 15:15 – 16:45 μ.μ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η πιστή τήρηση του ωραρίου είναι αναγκαία για την ομαλή διεκπεραίωση των τραπεζικών εργασιών. Παρακαλείται το κοινό να προσέρχεται στις Τράπεζες για εξυπηρέτηση μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια».