Κατά 2,2% συρρικνώθηκε το κυπριακό ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση (Flash Estimate) της Στατιστικής Υπηρεσίας.

“Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 είναι αρνητικός και υπολογίζεται σε -2,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο -2,5%”, αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία.

Προσθέτει ότι θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασαν οι τομείς του τουρισμού και του εμπορίου, ενώ αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας (βιομηχανία, κατασκευές), όπως επίσης οι τομείς των τραπεζών, των μεταφορών και των λοιπών υπηρεσιών.