Στο 5,4% υπολογίζεται σε πραγματικούς όρους η συρρίκνωση της κυπριακής οικονομίας κατά το 2013, σε σύγκριση με 2,4% το 2012, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για τους εθνικούς λογαριασμούς το 2013.

«Ο ρυθμός ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους υπολογίζεται στο -5,4% κατά το 2013, σε σύγκριση με -2,4% το 2012» ανακοίνωσε.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το ΑΕΠ για το 2013 υπολογίζεται σε €16.503,7 εκ. σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με €17.720,2 εκ. το 2012 και σε €14.004,9 εκ. σε σταθερές τιμές 2005 (μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης) σε σύγκριση με €14.806,1 εκ. το 2012.