Το Τμήμα Φορολογίας με ανακοίνωση του υπενθυμίζει ότι η 1η δόση της Προσωρινής Φορολογίας Εταιρειών, Αυτοεργοδοτουμένων και άλλων Προσώπων (των οποίων τα έσοδα δεν υπάγονται σε παρακράτηση φόρου), θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.

Αυτούσια η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας.