Αύξηση 12,6% σημειώθηκε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2017 ήταν ότι οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο ανήλθαν στα €3.681,0 εκ. σε σχέση με €3.552,3 εκ. την ίδια περίοδο του 2016.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 ήταν €1.319,0 εκ. σε σχέση με €1.454,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.361,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 σε σχέση με €2.097,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας αύξηση 12,6%.

Παράλληλα, οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 ανήλθαν στα €621,6 εκ. σε σχέση με €439,4 εκ. το πρώτο εξάμηνο πέρσι.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 ήταν €552,8 εκ. σε σχέση με €363,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 ήταν €65,4 εκ. σε σχέση με €69,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016.