Το ΑΕΠ αυξήθηκε στην Κύπρο κατά 0,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και κατά 3,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 το ΑΕΠ στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 1,0% και 3,7% σε τριμηνιαία και ετήσια βάση αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) και κατά 0,7% στην ΕΕ28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% και στις δύο περιοχές. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,4% στην ΕΕ28 το β τρίμηνο του 2017, μετά από + 2,0% και + 2,1% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε τριμηνιαία βάση καταγράφονται στην Τσεχική Δημοκρατία (+ 2,5%), τη Σουηδία (+1,7%), τη Ρουμανία (+ 1,6%) και τις Κάτω Χώρες (+ 1,5%) και οι χαμηλότερες στην Πορτογαλία και το Ηνωμένου Βασίλειο (με +0,3% και οι δύο).

Επιπλέον, η Eurostat αναφέρει ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 0,5% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28 (μετά + 0,4% και + 0,5% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο). Ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 0,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,1% στην ΕΕ28 (μετά από -0,3% και + 0,2%).

Παρομοίως οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,0% στην ΕΕ28 (μετά + 1,3% και + 1,1%). Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,9% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28 (μετά + 0,4% και + 0,9%). Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28 (+0,3 εκατοστιαίες μονάδες).