Ετήσια αύξηση €264 εκ. καταγράφηκε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.361,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 σε σύγκριση με €2.097,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 ήταν €3.681,0 εκ. σε σύγκριση με €3.552,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 ήταν €1.319,0 εκ. σε σύγκριση με €1.454,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016.

Κατά το μήνα Ιούνιο 2017 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €542,5 εκ. σε σύγκριση με €693,4 εκ. τον Ιούνιο του 2016.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Ιούνιο 2017 ήταν €283,1εκ σε σύγκριση με €255,8 εκ. τον Ιούνιο του 2016.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €97,8 εκ. σε σύγκριση με €67,4 εκ. τον Ιούνιο του 2016, ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €185,3 εκ σε σύγκριση με €188,5 εκ. τον Ιούνιο του 2016.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούνιο 2017 ήταν €85,7 εκ. σε σύγκριση με €57,4 εκ. τον Ιούνιο του 2016. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για τον Ιούνιο 2017 ήταν €10,4 εκ. σε σύγκριση με €8,2 εκ. τον Ιούνιο του 2016.