Τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, η εποχικά διορθωμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,5% στην ΕΕ28, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούνιο του 2017, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3% στην ΕΕ28. Τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 3,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,6% στην ΕΕ28.

Η παραγωγή στις κατασκευές στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 9,2% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η Κύπρος, μεταξύ άλλων κρατών μελών, δεν υποχρεούται να παρέχει μηνιαία δεδομένα βάσει του κανονισμού 1165/98 του Συμβουλίου

Η αύξηση κατά 0,2% της παραγωγής στον τομέα των κατασκευών στη ζώνη του ευρώ τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 0,3%, ενώ τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 0,4%. Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 0,5% οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 0,8%, ενώ τα δημόσια έργα μειώθηκαν κατά 0,8%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγή καταγράφηκαν στη Σουηδία (+ 7,9%), την Πολωνία (+ 4,3%) και τη Σλοβακία (+ 2,8%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στη Σλοβενία ​​(-8,6% ), την Τσεχική Δημοκρατία (-2,5%) και την Ουγγαρία (-2,1%).

Η αύξηση κατά 3,4% στην παραγωγή στον τομέα των κατασκευών στη ζώνη του ευρώ τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016, οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 4,0% και στην κατασκευή δημοσίων έργων κατά 0,9%. Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 3,6% οφείλεται στην αύξηση των κατασκευών κτιρίων κατά 4,0% και στα δημόσια έργα κατά 2,3%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγή καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+ 22,6%), Σουηδία (+ 21,2%), Πολωνία (+ 19,8%) και Σλοβακία (+ 14,7%). Παρατηρήθηκαν μειώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο (-1,1%) και στην Ιταλία (-0,4%).