Αμελητέα αύξηση παρουσίασαν το τρίτο τρίμηνο του έτους οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων, οι οποίες εκτιμούνται στα €1.880 σε σύγκριση με €1.866 το δεύτερο τρίμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 0,7%.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, διορθωμένα ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, οι μέσες ακαθάριστες το δεύτερο τρίμηνο του 2019 εκτιμούνται στα €1.955 και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν οριακή μείωση 0,1%.

Στους άνδρες οι μέσες απολαβές το δεύτερο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε €2.015 παρουσιάζοντας μείωση 1,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Οι εποχικά διορθωμένες μέσες απολαβές στους άνδρες διαμορφώθηκαν στις €2.075, καταγράφοντας μείωση 0,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στις γυναίκες, οι μέσες απολαβές ανήλθαν σε €1.724 παρουσιάζοντας σε αύξηση 3,9% σε ετήσια βάση. Διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, οι μέσες απολαβές των