Αναστολή δόσεων με μηδενικό επιτόκιο από 1η/3/2020 – 31η/12/2020 για όλους τους χρεώστες ανεξάρτητα αν κατά την 29η Φεβρουαρίου 2020 παρουσίαζαν καθυστερήσεις στην καταβολή των δόσεων τους, ανακοίνωσε το ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), αναγνωρίζοντας, όπως αναφέρει, «τις αρνητικές συνθήκες και την αβεβαιότητα που προκαλεί η κρίση από την πανδημία του κορωνοϊού, και με γνώμονα τη στήριξη των πελατών του στη δύσκολη αυτή περίοδο».

Ταυτόχρονα, ο ΚΟΑΓ ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και βάζοντας ως υψίστη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, εισφέρει στο Υπουργείο Υγείας το ποσό των €50.000.

Σε σημερινή ανακοίνωση ο ΚΟΑΓ αναφέρει ότι η απόφαση για αναστολή δόσεων θα ισχύει νοουμένου ότι οι χρεώστες θα υποβάλουν γραπτό αίτημα (ειδικό έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.cldc.org.cy) προς τον Οργανισμό, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει εγγυητής, το αίτημα θα πρέπει απαραίτητα να συνυπογράφεται και από τον εγγυητή, προσθέτει.

Αναφέρει ότι η απόφαση για αναστολή δόσεων δεν θα ισχύει για τις περιπτώσεις χρεωστών για τις οποίες ο Οργανισμός έχει λάβει νομικά μέτρα ή/και για τις περιπτώσεις που έχει ήδη εκδοθεί δικαστική απόφαση.

Αναφέρει επίσης ότι το επιτόκιο για όλους τους χρεώστες που εμπίπτουν στους δικαιούχους με βάση την απόφαση του ΔΣ μειώνεται στο 0% για την περίοδο 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020 και προσθέτει ότι από την 01/01/2021 το επιτόκιο θα επανέλθει αυτόματα στο σημερινό του ύψος (2,25%).

Σύμφωνα με τον ΚΟΑΓ, ο χρόνος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου των χρεωστών θα επιμηκυνθεί κατά δέκα μήνες για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν κατά την 01/03/2020 οποιεσδήποτε καθυστερήσεις. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα λαμβάνονται αποφάσεις κατά περίπτωση.

Τέλος, ο ΚΟΑΓ συγχαίρει το Υπουργείο Υγείας και όλους τους επαγγελματίες υγείας για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν για αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού και της περίθαλψης των νοσούντων.

«Ευχή όλων μας, να βγούμε νικητές το συντομότερο και με τις λιγότερες δυνατόν απώλειες ανθρωπίνων ζωών», καταλήγει.