Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι ο Υπουργός κ. Γιάννης Καρούσος εξέδωσε αναθεωρημένες οδηγίες για εφαρμογή περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 στα λιμάνια και  λιμενικές εγκαταστάσεις της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται με βάση το άρθρο 14 (1) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων του 1973 μέχρι 2016,

Επισυνάπτονται πιο κάτω τα ακόλουθα: