Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται ευρέως τα μέτρα περιορισμού COVID-19 από τα Kράτη Mέλη, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στη ζώνη του Ευρώ έφτασε το 13,0%, έναντι 12,9% το τρίτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία της πρώτης δημοσίευσης εποχιακά διορθωμένων τριμηνιαίων ευρωπαϊκών λογαριασμών της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το ποσοστό επενδύσεων των νοικοκυριών στη ζώνη του Ευρώ ήταν 9,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2019, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Επιπλέον, το τέταρτο τρίμηνο του 2019, το ποσοστό επιχειρηματικών επενδύσεων ήταν 25,8% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 23,7% το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των κερδών επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ ήταν 39,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2019, έναντι 39,3% το προηγούμενο τρίμηνο.