Η Κυπριακή Δημοκρατία άντλησε σήμερα €1 δισεκατομμύριο σε διπλή έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων μέσω του επανανοίγματος υφιστάμενων ομολόγων λήξης στις 3 Δεκεμβρίου 2024 και 21 Ιανουαρίου 2040, με την συνολική ζήτηση να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του ελάχιστου ανακοινωθέντος ποσού.

Το ανακοινωθέν ελάχιστο ποσό έκδοσης είναι €250 εκατ. για έκαστη συναλλαγή.

Σε γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του «για την εξαιρετικά θετική ανταπόκριση των αγορών».

Ειδικότερα η ζήτηση για το ομόλογο λήξης το 2024 ξεπέρασε τα €2 δισ, ενώ για το ομόλογο λήξης το 2040 η ζήτηση ξεπέρασε τα €3 δισ.

Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, σε αυτό το στάδιο φαίνεται ότι θα διαμορφωθούν κατά προσέγγιση στο 0,34% για το πενταετές και στο 1,47% για το εικοσαετές. Τα βιβλία έχουν κλείσει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

«Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η Κυριακή Δημοκρατία αποφάσισε να απορροφήσει συνολικά €1 δισ», αναφέρει ο ΥΠΟΙΚ.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, η συνολική προσφορά έχει ξεπεράσει τα €5 δις, ποσό το οποίο υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του ποσού που είχε ανακοινωθεί αρχικά, γεγονός που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη με την οποία εξακολουθεί να περιβάλλεται η Κυπριακή οικονομία από τις διεθνείς αγορές.

«Η αύξηση των ρευστών διαθέσιμων του κράτους δημιουργεί περισσότερες επιλογές για πιθανή αποπληρωμή πιο ακριβού ή και πιο βραχυπρόθεσμου χρέους στο προσεχές μέλλον μειώνοντας τόσο το κόστος όσο και τα ρίσκα του δημοσίου χρέους».

Τέλος, ο κ. Πετρίδης σημειώνει ότι το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί μόνο προσωρινά, δεδομένου ότι τα κεφάλαια που θα εισπραχθούν θα χρησιμοποιηθούν προσεχώς αποκλειστικά και μόνο για εξόφληση του υφιστάμενου χρέους.