936 επιθεωρήσεις στο λιανικό εμπόριο και σε εργοτάξια πραγματοποίησαν μέχρι τις 14:00 οι λειτουργοί του Δημόσιου Τομέα και των Δήμων κάτω από τον συντονισμό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, από τις 936, οι 807 έγιναν στο λιανικό εμπόριο, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης, αλλά υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις ανυπαρξίας σήμανσης. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η συμμόρφωση ήταν σε πιο χαμηλό επίπεδο στα υποστατικά λιανικού εμπορίου της υπαίθρου.

Στις 936 επιθεωρήσεις περιλαμβάνονται και 129 επιθεωρήσεις εργοταξίων, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε μέτριο επίπεδο συμμόρφωσης. Στα εργοτάξια δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες σημάνσεις, υγειονομικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις καθαρισμού, αντισηπτικά και δεν τηρούνταν οι αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων ούτε και έγινε η ενημέρωση τους για τα μέτρα προστασίας.

Στις περιπτώσεις αυτές έγιναν αυστηρές υποδείξεις για βελτίωση των μέτρων προστασίας και εκδόθηκαν 11 ειδοποιήσεις απαγόρευσης λειτουργίας 3 εργοταξίων στη Λευκωσία, 3 στη Λεμεσό, 2 στη Λάρνακα, 1 στην Πάφο και 2 στην Αμμόχωστο.

Επιπρόσθετα σε επιθεωρήσεις λιανικού εμπορίου, ιδίως σε μεγάλα καταστήματα διαπιστώθηκε απειθαρχία των πελατών στην τήρηση των αποστάσεων μεταξύ τους εντός των καταστημάτων.

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, οι επιθεωρήσεις θα είναι πιο εντατικές αύριο για επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης. Στις περιπτώσεις όπου δεν θα διαπιστωθεί ικανοποιητική συμμόρφωση, οι Επιθεωρητές θα αναγκαστούν να επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις (επιβολή εξώδικων πρόστιμων, προώθηση ποινικών διώξεων και άμεση διακοπή εργασιών).