Η Πρόταση νόμου του ΔΗΚΟ για τις μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις που αφορά τις εκποιήσεις ακινήτων, συζητήθηκε και ψηφίστηκε με 26 ψήφους υπέρ, 23 εναντίον και 1 αποχή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος από την Ολομέλεια της Βουλής

Επίσης η Ολομέλεια της Βουλής έκανε αποδεκτή την αναπομπή του σχετικού νόμου με 27 υπέρ, 23 εναντίον.