Στο -0,2% κυμάνθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο του 2017, κυρίως λόγω της μείωσης που καταγράφηκε στα τρόφιμα και τα ποτά.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο 2017 αυξήθηκε κατά 0,45 μονάδες και έφτασε στις 98,48 μονάδες σε σύγκριση με 98,03 μονάδες τον Ιούλιο 2017. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,2% ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, ο πληθωρισμός σημείωσε αύξηση 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2016 – Αυγούστου 2017 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2015 – Αυγούστου 2016 παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι μείωσης -1,8% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2016, η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες καταγράφηκε στην κατηγορία του Ηλεκτρισμού όπου σημειώθηκε αύξηση 12,4%, ενώ μείωση καταγράφηκε στην κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα (-8,5%).

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2016, μείωση σημείωσαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-3,4%) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (-3,1%) ενώ αύξηση καταγράφηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (4,0%).

Σε σχέση με τον Ιούλιο 2017, αύξηση παρουσιάστηκε στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,4%) και Ένδυση και Υπόδηση (1,3%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (6,9%).

Ανάλυση επιπτώσεων

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2017 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016, ήταν η Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,57). Θετική επίδραση είχε η Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,48).

Η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,21) είχε τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2017 σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου 2016 είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: λαχανικά (-0,31) και φρέσκα φρούτα (-0,21). Θετική επίδραση είχε ο ηλεκτρισμός (0,34).

Τέλος, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ήταν τα λαχανικά (0,17) και αεροπορικά ναύλα (0,11).