Εν μέσω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η Κυβέρνηση κατά της εξάπλωσης του COVID-19, o Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Κύπρο μειώθηκε κατά 1,2% τον Απρίλιο 2020 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,1%, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Για την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2020, σημειώθηκε αύξηση 0,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2019, οι κατηγορίες Μεταφορές και Ένδυση και Υπόδηση παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή με ποσοστά 5,6% και 3,3% αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Επικοινωνίες με ποσοστό 3,3%.

Σε σχέση με τον Μάρτιο 2020, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-4,8%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Επικοινωνίες (3,7%), ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-2,9%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Απρίλιο του 2019 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια, με ποσοστά -10,5% και -11,0%.