Ο πληθωρισμός σημείωσε μείωση κατά 0,9% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση αν και κατά τους δώδεκα μήνες της περιόδου Οκτωβρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019 αυξήθηκε κατά 0,9%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2019 αυξήθηκε κατά 0,57 μονάδες και έφτασε στις 100,89 μονάδες σε σύγκριση με 100,32 μονάδες τον Αύγουστο 2019.

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,9%.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2019 σε σχέση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2017 – Σεπτεμβρίου 2018 παρουσίασε αύξηση 0,9%, αναφέρεται, ενώ κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο είχε αυξηθεί κατά 0,8%.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2018 καταγράφηκε στα πετρελαιοειδή κατά -10,1%.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία ηλεκτρισμός παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 3,4%.

Προστίθεται ότι συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2018, η κατηγορία Μεταφορές παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -4,9%.

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση με αύξηση σε ποσοστό 10%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο, με αύξηση κατά 4,9%.

Σε ανάλυση των επιπτώσεων, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2019 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 είχε η κατηγορία Μεταφορές, με πτώση -0,76..

Προσθέτει ότι τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση άνοδος 0,65 μονάδες, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία Μεταφορές, με πτώση -0,52 μονάδες.

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2019 σε σχέση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018 είχαν τα πετρελαιοειδή(-0,87).

Η ένδυση(0,47) είχε την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα αεροπορικά ναύλα (-0,39).