Στην καταβολή των επιδομάτων που αφορούν την ειδική φροντίδα, την άδεια ασθενείας και το σχέδιο αυτοτελώς εργαζόμενους προχώρησε σήμερα το υπουργείο Εργασίας, σε 36,500 δικαιούχους.

Στο μεταξύ μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται οι πληρωμές για τους εργαζόμενους, που οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται συμμετέχουν στο σχέδιο μερικής ή πλήρους αναστολής των εργασιών.

Την ίδια περίοδο αναμένεται να καταβληθούν τα επιδόματα σε όσους ήταν εγγεγραμμένοι ως κανονικοί άνεργοι στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λάμβαναν ανεργιακό επίδομα, για το οποίο είχε εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο 2020. Σημειώνεται πως οι δικαιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν σήμερα τα επιδόματα ενημερώνονται από το υπουργείο Εργασίας μέσω sms.