Το Νοέμβριο του 2019, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019, η εποχικά διορθωμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα αυξήθηκε κατά 0,7% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 1,1% στην ΕΕ28, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat.

Τον Οκτώβριο του 2019, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην ΕΕ28. Το Νοέμβριο του 2019, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 1,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28.

Στην Κύπρο (παρέχει τριμηνιαία στοιχεία βάσει του Κανονισμού 1165/98 του Συμβουλίου) η παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,8% κατά το 3ο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο και κατά 10,5% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2018.

Μεταξύ των Κρατών Μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγή καταγράφονται στην Ρουμανία (+ 24,0%), την Ουγγαρία (+ 6,8%) και τη Γερμανία (+ 4,8%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Σλοβακία (-9,6%), τη Σλοβενία (-8,4%) και την Ισπανία (-3,0%).