Μείωση κατέγραψαν τα περισσότερα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια στην Κύπρο τον Ιούλιο, με εξαίρεση τα επιτόκια που αφορούν εταιρείες τα οποία σημείωσαν αύξηση, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).

Επιτόκια Δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στο 2,77%, σε σύγκριση με 2,99% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασε πτώση στο 2,08%, σε σύγκριση με 2,11% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 3,35%, σε σύγκριση με 3,23% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. παρουσίασε άνοδο στο 3,26%, σε σύγκριση με 3,12% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά υποχώρησε στο 0,20%, σε σύγκριση με 0,32% τον προηγούμενο μήνα.
Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε άνοδο στο 0,32%, σε σύγκριση με 0,28% τον προηγούμενο μήνα.