Το Σεπτέμβριο του 2018, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,3% στην Κύπρο, κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) και κατά 0,6% στην ΕΕ28, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat. Τον Αύγουστο του 2018, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1% στην Κύπρο και κατά 0,4% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ28. Τον Σεπτέμβριο του 2018, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2017, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 5,2% στην Κύπρο, 4,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,9% στην ΕΕ28.

Σύμφωνα με την Eurostat, οι τιμές παραγωγού στη ζώνη του ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2018, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018, αυξήθηκαν κατά 1,6% στον τομέα της ενέργειας και κατά 0,1% στα ενδιάμεσα προϊόντα, ενώ οι τιμές παρέμειναν σταθερές για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και για τα διαρκή και μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,1%. Στην ΕΕ28, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,7% στον τομέα της ενέργειας, κατά 0,2% για τα ενδιάμεσα προϊόντα και κατά 0,1% για τα διαρκή και μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενώ οι τιμές παρέμειναν σταθερές για τα κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι τιμές στη συνολική βιομηχανία εκτός από την ενέργεια αυξήθηκαν επίσης κατά 0,1%. Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο Βέλγιο, τη Λιθουανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (από + 0,9%), την Ισπανία, την Ουγγαρία και τις Κάτω Χώρες (+ 0,8%) και οι μεγαλύτερες μειώσεις στην Εσθονία (-1,3% (-1,1%) και τη Λετονία (-0,7%).

Επιπλέον, οι τιμές των παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ το Σεπτέμβριο του 2018, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2017, αυξήθηκαν κατά 12,7% στον τομέα της ενέργειας, κατά 2,8% για τα ενδιάμεσα προϊόντα και κατά 1,1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, ενώ οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,1% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,5%. Στην ΕΕ28, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 15,2% στον τομέα της ενέργειας, κατά 3,3% για τα ενδιάμεσα προϊόντα, κατά 1,4% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, κατά 1,1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και κατά 0,1% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές του συνόλου της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 1,7%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν και πάλι στο Βέλγιο (+ 9,0%), την Ουγγαρία (+ 8,4%), τη Δανία (+ 7,6%) και την Εσθονία (+ 7,4%).