Αμετάβλητο παρέμεινε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, το ωριαίο εργατικό κόστος στις κατασκευές τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ σε σύγκριση με τον περσινό Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 2,44%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, με βάση το 2015, ο Δείκτης Ωριαίου Εργατικού Κόστους στις Κατασκευές διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 στις 109,2, σε σύγκριση με 106,6 τον Σεπτέμβριο του 2019.