Αύξηση, για 12ο συνεχόμενο τρίμηνο, παρουσίασε το τρίτο τρίμηνο του 2019, σε ετήσια βάση, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών, ενώ μείωση για πρώτη φορά, σημείωσε ο Δείκτης σε τριμηνιαία βάση, ύστερα από τρία συνεχόμενα τρίμηνα αύξησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το τρίτο τρίμηνο του 2019, υπολογίζεται στις 105,69 μονάδες, σε σύγκριση με 112,27 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο και 103,30 μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Συγκρινόμενος με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ο ΔΤΚατ μειώθηκε κατά 5,9% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 2,3%. Σε ετήσια βάση, η αύξηση του Δείκτη άρχισε από το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Σημειώνεται πως το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ κατέγραψε το υψηλότερο του επίπεδο από το τρίτο τρίμηνο του 2011.