Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» ανακοινώνει τη λειτουργία της νέας δωρεάν Διαδικτυακής Υπηρεσίας «CyExports», η οποία θα αποτελέσει ένα ενιαίο ευρετήριο κυπριακών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών με απώτερο στόχο την προώθησή τους στο εξωτερικό.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε η επιχείρησή σας να συμπεριληφθεί στο Ευρετήριο «CyExports», παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τη σχετική Αίτηση Συμμετοχής για τη διευθέτηση επίσκεψης Συμβούλου του Έργου στο χώρο της επιχείρησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι Σύμβουλοι Υποστήριξης και Καθοδήγησης του Κέντρου Παραγωγικότητας είναι στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 22 441 603.

Επισκεφθείτε επίσης την ιστοσελίδα της υπηρεσίας CyExports εδώ.