Σε γενικές γραμμές σταθερός (0,3 μονάδες κάτω) παρέμεινε στη ζώνη του ευρώ, ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών για τον Ιούλιο του 2020, σύμφωνα με μια σημερινή προκαταρκτική εκτίμηση της Γενικής Διεύθυνσής Οικονομικών της Κομισιόν, DG ECFIN και παρέμεινε αμετάβλητος στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα ο δείκτης παρέμεινε στις −15,0 μονάδες (ζώνη ευρώ) και −15,6 μονάδες (ΕΕ),  πολύ κάτω από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους τους −11,1 (ζώνη ευρώ) και −10,5 (ΕΕ).

Τον Ιούνιο του 2020, η ανάκαμψη του Δείκτη Οικονομικής Εμπιστοσύνης (ESI), που είχε αρχικά δοκιμαστεί τον Μάιο, εντατικοποιήθηκε. Καταγράφοντας την αιχμηρότερη αύξηση από μήνα σε μήνα σε ρεκόρ στη ζώνη του ευρώ (+8,2 μονάδες έως 75,7) και στην ΕΕ (+8,1 μονάδες έως 74,8), το ESI και στις δύο περιοχές έχει μέχρι στιγμής ανακτήσει περίπου το 30% του συνδυασμού απώλειες Μαρτίου και Απριλίου. Επίσης, ο Δείκτης Προσδοκιών Απασχόλησης (ΕΕΕ) βελτιώθηκε απότομα για δεύτερο συνεχή μήνα (κατά 12,7 μονάδες σε 82,8 στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,9 μονάδες σε 82,7 στην ΕΕ).