Η δημόσια διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος Νόμος του 2019» μετατίθεται για την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, στις 11.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, αντί στις 20 Μαΐου που ήταν αρχικά προγραμματισμένη.

Επίσης, οι απόψεις των ενδιαφερομένων θα λαμβάνονται από το Υπουργείο Γεωργίας μέχρι τις 22 Μαΐου στο email qualityproducts@da.moa.gov.cy ή στο fax 22658157.