Βρείτε εδώ για ενημέρωση σας διευκρινίσεις με τη μορφή Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων αναφορικά με το σχέδιο αναστολής αποπληρωμής δόσεων και τόκων δανείων καθώς και πιστωτικών διευκολύνσεων.

Οι διευκρινίσεις ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών.