Βρείτε εδώ διευκρινιστική ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας με θέμα την αλλαγή της καθορισμένης φορολογικής περιόδου και υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου.