Βρείτε εδώ την πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για Προσχέδιο των Περί Θέσπισης Προδιαγραφών Δημιουργίας Ειδικά Διαμορφωμένων Χώρων Μητρικού Θηλασμού ή/και Άντλησης Γάλακτος σε Χώρους όπου Εργάζονται Μητέρες Κανονισμοί του 2019.