Βρείτε εδώ το Προσχέδιο Κανονισμώνσχετικά με «τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεων Κανονισμών του 1984 μέχρι 2014, που αφορά στην απαγόρευση χρήσης φωτεινών σημάτων (φάρων) που χρησιμοποιούνται από οδηγούς ρυμουλκών οχημάτων».

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προσκαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποστείλουν τις απόψεις τους μέχρι τις 14 Αυγούστου 2020.

Τρόποι επικοινωνίας:

  • Email: xliasides@rtd.mcw.gov.cy
  • Φαξ: 22 354 030
  • Ταχυδρομείο: Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 1425 Λευκωσία