Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Υποκλάδος Εμπορικών Σημάτων), διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση στις 31 Ιουλίου 2013, και ώρα 08:30 π.μ., στην αίθουσα ¨Κώστα Μόντη¨ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (νέο κτίριο), 3ος όροφος.

Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι να η ενημέρωση για τη χρήση του προγράμματος TMView του OHIM, όπως και για τη χρήση του εργαλείου της Ταξινομίας. Επιπρόσθετα θα δοθούν πληροφορίες για τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν αναφορικά με το πρόγραμμα ¨Επικεφαλίδες των κλάσεων της Νίκαιας¨.

Η διάρκεια της συνάντησης υπολογίζεται να είναι 2-3 ώρες.

Οι συμμετοχές να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mdemetriou@drcor.mcit.gov.cy μέχρι τις 26 Ιουλίου 2013.