Βρείτε εδώ ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) αναφορικά με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία την οποία προσφέρει στο κοινό με σκοπό την αγορά Διεθνών προτύπων ISO μέσω της ιστοσελίδας του.