Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοίνωσε ότι ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, κ. Karel De Gucht, θα είναι ο κύριος ομιλητής σε εκδήλωση που θα διοργανωθεί στις 4 προσεχούς Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.

Ο Επίτροπος αναμένεται να προβεί σε μια σφαιρική ανάλυση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, όπως είναι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγει η ΕΕ για σύναψη Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου, οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα (DDA) και οι πλειομερείς διαπραγματεύσεις για το εμπόριο υπηρεσιών (TiSA). Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις ΜΜΕ και τα ωφελήματα που προκύπτουν για αυτές.

Η όλη εκδήλωση παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές οργανώσεις, καθώς και τους μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Στόχος θα είναι, αφενός, η ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν τις κυπριακές επιχειρήσεις και, αφετέρου, η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα θέματα αυτά και η εντονότερη εμπλοκή του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα ανακοινωθούν αργότερα.