Αναφέρεται ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων που θα βρείτε εδώ, έχει δημοσιευτεί αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τους κωδικούς συμπλήρωσης της Διασάφησης Εξαγωγής. Έχει επίσης δημοσιευτεί πρόχειρος κατάλογος με απαντημένες συχνές ερωτήσεις που τέθηκαν στα πρώτα σεμινάρια εκπαίδευσης.

Το πρώτο αρχείο με τους κωδικούς μπορείτε να το κατεβάσετε και να το φυλάξετε στον υπολογιστή σας. Το δεύτερο με τις ερωτήσεις μπορείτε να το τυπώσετε και να το μελετήσετε. Σημειώστε ότι δεν είναι ο τελικός κατάλογος καθώς μπορεί να τύχει αναθεώρησης για την οποία θα ενημερωθείτε.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο σημείο έχει δημοσιευτεί χρήσιμο υλικό για το Σύστημα Εξαγωγών.