Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι επιχειρήσεις που εργοδοτούν Τουρκοκύπριους εργαζόμενους πρέπει να τους προμηθεύσουν με Βεβαίωση Εργασίας, η οποία να περιλαμβάνει το πλήρες ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου και τον αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, ούτως ώστε να τους επιτρέπεται η διακίνηση μέσω των οδοφραγμάτων στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.

Επίσης, για να επιτραπεί η διακίνηση οποιοδήποτε προσώπου πρέπει να διαθέτει αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την ασθένεια Covid-19 που διενεργήθηκε έως και 72 ώρες προηγουμένως.