Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως η Αρμόδια Αρχή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 έως 2017, σε ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι από τις 12/10/2020 η εγκατάσταση και ρύθμιση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, και ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να διενεργείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου.

Οι προϋποθέσεις για εγγραφή στο Μητρώο με βάση τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου) Κανονισμούς του 2018 καταγράφονται στον Πίνακα πιο κάτω.

Για περισσότερες διευκρινίσεις απευθύνεστε στο κ. Κρίστη Γιάλλουρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyiallouros@mcit.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22409411.