Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) με ανακοίνωσή του ενημέρωσε το κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού έχει εκδώσει τις περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Επιστροφή ποσού εισφοράς που καταβλήθηκε στο Ταμείο για ποσό πέραν του μέγιστου ποσού εισφορών) Αποφάσεις του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 19(4) του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου. Οι εν λόγω Αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου 2020 και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.gesy.org.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήματος για επιστροφή εισφοράς που καταβλήθηκε επί ποσού πέραν των €180.000 για το έτος 2019, μπορούν να εξασφαλίσουν το σχετικό Έντυπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (ΓΕΣΥ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.gesy.org.cy/el-gr/hiofinancing

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης για το ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gesy.org.cy.