Σύμφωνα με διευκρίνηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι εκθέσεις εγκεκριμένων λογιστών οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια που αφορούν στην περίοδο 13/06/2020-30/06/2020 μπορεί να υπογράφονται και από μη ανεξάρτητους εγκεκριμένους λογιστές που εργοδοτούνται ή συνεργάζονται από τις επιχειρήσεις.