Ετήσια μείωση κατά 3,5% παρουσίασε τον Νοέμβριο του 2019 ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, που καταρτίζει η Ελληνική Τράπεζα, φτάνοντας σε επίπεδο 111,3, μετά από μειώσεις 3,9% τον Οκτώβριο και 4,0% το Σεπτέμβριο (χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα δεδομένα)

Σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, ο Δείκτης που δημοσιεύεται για δεύτερη φορά και ο οποίος καταγράφει τις τάσεις της οικονομίας σε μηνιαία βάση και έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνεχίζει «να σηματοδοτεί πτωτικές, αν και ασθενέστερες, πιέσεις στην οικονομική μεγέθυνση».

Επιγραμματικά, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι «οι πρόσφατες ετήσιες καθοδικές τάσεις του ΣΠΟΔ οφείλονται κυρίως στο εξωτερικό περιβάλλον που σε συνδυασμό όμως με τη ετήσια θετική επίδοση των πλείστων εγχώριων μεταβλητών είναι συνεπείς με τις προβλέψεις διεθνών και εγχώριων οργανισμών για την κυπριακή οικονομία, η οποία αναμένεται να καταγράψει ισχυρούς μεν αλλά επιβραδυνόμενους δε ρυθμούς μεγέθυνσης».

«Οι καθοδικές πιέσεις στον ΣΠΟΔ οφείλονται κυρίως στη ετήσια μείωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στη ζώνη του ευρώ και στην ετήσια αύξηση της τιμής του πετρελαίου τον Νοέμβριο του 2019», προσθέτει.

Ωστόσο, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι στο διεθνές περιβάλλον καταγράφηκαν ευνοϊκές εξελίξεις (π.χ. των εμπορικών σχέσεων Κίνας-Αμερικής και θετικές ενδείξεις στους δείκτες βιομηχανικής παραγωγής στην Γερμανία) που αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την εξέλιξη του Δείκτη.

Στις εγχώριες εξελίξεις, σύμφωνα με την Ελληνική Τράπεζα, «η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε μικρό ετήσιο αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης τον Οκτώβριο του 2019».

Στον αντίποδα, συνεχίζει, η θετική ετήσια επίδοση των πλείστων εγχώριων δεικτών, ειδικότερα των αγορών με πιστωτικές κάρτες και οι αφίξεις τουριστών μέχρι τον Νοέμβριο του 2019, καθώς και των λιανικών πωλήσεων και του εγγεγραμμένου αριθμού αδειών οικοδομής μέχρι τον Οκτώβριο του 2019 συνέβαλαν στην συγκράτηση της μείωσης του Δείκτη.