Η ζώνη του ευρώ και η ΕΕ των 27 κατέγραψαν εμπορικά πλεονάσματα 23,0 δισ. ευρώ και 22,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα, για το Φεβρουάριο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Στην Κύπρο, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε 0,4 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο δύο μηνών, σημειώνοντας μείωση -40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (0,1 δισ. ευρώ με την ΕΕ ή -70% μείωση και 0,3 δισ. ευρώ με το υπόλοιπο τον κόσμο ή αύξηση 26%). Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1,5 δισ. Ευρώ, αύξηση 6% (0,8 δισ. ευρώ με την ΕΕ, ή αύξηση 16% και 0,6 ευρώ με τον υπόλοιπο κόσμο ή -5% μείωση). Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος σημείωσε εμπορικό έλλειμμα -1,0 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με – 0,7 δισ. ευρώ πέρυσι.

Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ (EA19) προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2020 ήταν 189,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση 1,6% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2019 (186,3 δισεκατομμύρια ευρώ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν στα 166,3 δισ. ευρώ, πτώση 1,0% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019 (167,9 δισ. Ευρώ). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 23,0 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με + 18,5 δισ. Ευρώ το Φεβρουάριο του 2019. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε στα 161,5 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2020 , ή κατά 0,6% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019.

Τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2020, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν σε 373,2 δισ. ευρώ (αύξηση 0,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2019) και οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 348,4 δισ. ευρώ (μείωση 0,7% σε σύγκριση με Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2019). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 24,8 δισ. Ευρώ, σε σύγκριση με + 19,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2019. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε στα 326,4 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2020, κατά 0,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2019.

Επιπλέον, η πρώτη εκτίμηση για εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2020 ήταν 170,7 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση 1,0% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2019 (169,0 δισεκατομμύρια ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν στα 148,3 δισ. Ευρώ, μειωμένες κατά 2,8% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019 (152,5 δισ. Ευρώ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 22,4 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2020, σε σύγκριση με + 16,4 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2019. Το ενδοκοινοτικό εμπόριο αυξήθηκε στα 253,3 δισ. Ευρώ τον Φεβρουάριο του 2020, + 1,0% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019.

Τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2020, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ αυξήθηκαν σε 337,0 δισ. ευρώ (αύξηση 0,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2019) και οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 316,8 δισ. ευρώ (μείωση 1,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2019 ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 20,2 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με + 13,0 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2019. Το ενδοκοινοτικό εμπόριο αυξήθηκε στα 510,2 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2020, + 0,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2019 .