Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι εντός των ημερών θα λειτουργήσει η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του Τμήματος Φορολογίας με την ονομασία «Φορολογική Πύλη».

Η «Φορολογική Πύλη» αποτελεί ένα κεντρικό σημείο παροχής υπηρεσιών όπου πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα να πληροφορηθούν απευθείας η μέσω των εκπροσώπων τους, για τις οφειλές και πληρωμές προς το Τμήμα.

Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν αυτοφορολογίες, προσωρινές φορολογίες και παρακρατήσεις φόρων και να προβούν σε ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών (internet banking).

Η πρόσβαση στη «Φορολογική Πύλη» θα είναι δυνατή με την χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης με την υπηρεσία TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν με την έναρξη της λειτουργίας της Φορολογικής Πύλης.