Το Σχέδιο κινήτρων για φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS), του Υφυπουργείου τουρισμού είναι σε εφαρμογή και επιχορηγεί μέχρι 10.000 ευρώ για κάθε επίσκεψη/σταθμό κρουαζιεροπλοίου στον προορισμό.

Το ανώτατο συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μια ενιαία επιχείρηση από όλες τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €200.000.

Στόχοι του σχεδίου είναι:

  • Περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας στην Κύπρο.
  • Αύξηση της συμπερίληψης της Κύπρου στα προγράμματαεταιρειών κρουαζιέρων (port of calls για την Κύπρο).
  • Βελτίωση της εικόνας της Κύπρου στους τουρίστες κρουαζιέρας.
  • Βελτίωση της προσφερόμενης εμπειρίας στους τουρίστες κρουαζιέρας στην Κύπρο.
  • Ενθάρρυνση της αύξησης του αριθμού επιβατών που αποβιβάζονται από τα κρουαζιερόπλοια που έχουν ως σταθμό/port of call και την Κύπρο.
  • Αύξηση του χειμερινού τουρισμού (Νοέμβριος-Απρίλιος) και στήριξη του τουρισμού κρουαζιέρας γενικότερα για το τρέχον έτος.

Οι αιτήσεις από εταιρείες κρουαζιέρων ή νόμιμους αντιπροσώπους τους, πρέπει να καταβάλλονται τουλάχιστον 2 μήνες πριν την κάθοδο του κρουαζιεροπλοίου. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ