Επιδείνωση σημείωσε το 2020 η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) της Κύπρου, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €29.446,0 εκατ., έναντι €27.252,4 εκατ. που ήταν το 2019, ενώ το καθαρό εξωτερικό χρέος της Κύπρου μειώθηκε σε €76,88 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €10.837,4 εκατ. το τέλος του 2020, έναντι €8.980,0 εκατ. το τέλος του 2019.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2020, που δημοσιοποίησε η ΚΤΚ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε χειροτέρευση, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €1.406,0 εκατ. που ήταν το 2019, στα €2.476,4 εκατ. το 2020.

Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €2.384,5 εκατ. το 2020, έναντι €1.510,0 εκατ. το 2019.

Επίσης, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε ελαφρώς στα €189.307,3 εκατ. το 2020, έναντι €189.212,0 εκατ. που ήταν το 2019.

Από την άλλη, σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν στα €112.421,0 εκατ., από €109.001,9 εκατ. το 2019. Το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €3.323,8 εκατ., σε €76.886,2 εκατ. το 2020.

Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €59.769,4 εκατ. το 2020, έναντι €60.572,6 εκατ. το 2019.