Το Υφυπουργείο Τουρισμού επικαιροποίησε με ημερομηνία αναφοράς τις 15 Ιουλίου το πρωτόκολλο λειτουργίας προορισμού για την Κύπρο (Destination Protocol) που αφορά τον ευρύτερο Τουριστικό κλάδο, με σκοπό την ενημέρωση των τουριστών και επισκεπτών στη χώρα μας.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα έγγραφα που απαιτούνται για είσοδο στη Δημοκρατία, τα κριτήρια κατηγοριοποίησης χωρών, καθώς και τα κυριότερα σημεία των πρωτοκόλλων για τις αερομεταφορές, τα αεροδρόμια /λιμάνια, συγκοινωνίες, διαμονή σε ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα, μουσεία, πάρκα, παραλίες, χώρους εστίασης και πληροφορίες για τις εξετάσεις του Κορωνοϊού.

Βρείτε εδώ το αναθεωρημένο πρωτόκολλο