Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus) διεξάγει ηλεκτρονική έρευνα με θέμα την αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου και τον ρόλο της στην οικονομική ανάκαμψη, στο πλαίσιο των προσπαθειών για υποστήριξη της επιχειρηματική και επενδυτικής κοινότητας. Μέσα από την έρευνα, θα αναδειχθούν οι πιο σημαντικοί προορισμοί και αεροδρόμια που επιτρέπουν την πρόσβαση σε παγκόσμιες επιχειρηματικές και επενδυτικές αγορές.

Η συμμετοχή στην έρευνα αφορά, τόσο τα στελέχη Κυπριακών επιχειρήσεων από όλους τους οικονομικούς τομείς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για επαγγελματικούς σκοπούς καθώς και ξένες εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Η ΟΕΒ καλεί τα Μέλη της να συμμετάσχουν στην έρευνα η οποία θα διεξάγεται μέχρι τις 17 Μαΐου 2020, στο σύνδεσμο εδώ.