Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,2% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 127,0 μονάδες (βάση 2015=100), σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 2,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018.

Ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,7% τον έβδομο μήνα του έτους σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε στις 133,3 μονάδες (βάση 2015=100).

Μεταξύ Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι.