Απώλεια δημοσίων εσόδων ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε ολόκληρη την ΕΕ εξαιτίας της παραποίησης/απομίμησης, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην έκθεση αναφέρεται ότι στο 20,7 % ανέρχονται οι απώλειες πωλήσεων στον τομέα των καλλυντικών και ειδών προσωπικής φροντίδας στην Κύπρο εξαιτίας της παραποίησης/απομίμησης.

Σημειώνεται, παράλληλα, ότι οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος συνδέονται όλο και περισσότερο με το εμπόριο παραποιημένων προϊόντων.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), η οικονομική και κοινωνική ζημιά που προκαλείται από την παραποίηση/απομίμηση στερεί τα έσοδα από τις κυβερνήσεις και μπορεί να στηρίξει σοβαρά εγκλήματα, όπως το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έκθεση εκτιμά ότι οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ χάνουν έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως συνολικά, λόγω της παρουσίας προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στην αγορά, μέσω μειωμένων άμεσων και έμμεσων φόρων, καθώς και κοινωνικών εισφορών, που δεν καταβάλλονται από παράνομους κατασκευαστές.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του EUIPO, έως και 19 δισεκατομμύρια ευρώ πωλήσεων χάνονται κάθε χρόνο στην ΕΕ στον τομέα των καλλυντικών και των ειδών προσωπικής φροντίδας, στον τομέα των οίνων και των οινοπνευματωδών ποτών, στον φαρμακευτικό τομέα και στον τομέα των παιχνιδιών λόγω της παραποίησης/απομίμησης.

Τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης δεν υπόκεινται στους ίδιους αυστηρούς ελέγχους με τα γνήσια προϊόντα, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι είναι ασφαλή για χρήση ή κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Ειδικότερα, η αξία των απωλειών σε πωλήσεις στον τομέα των καλλυντικών και των προϊόντων ατομικής περιποίησης σημείωσε αύξηση άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων EUR σε σύγκριση με την προηγούμενη σχετική ανάλυση που δημοσίευσε το EUIPO το 2019, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των υπό εξέταση τομέων.

Σχεδόν το 14,1 % των πωλήσεων του τομέα των καλλυντικών και των προϊόντων ατομικής περιποίησης (9,6 δισεκατομμύρια EUR) χάνεται σε ετήσια βάση σε ολόκληρη την ΕΕ λόγω της παρουσίας των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Στην Κύπρο, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 20,7 %.

Με βάση την ανάλυση του EUIPO, τα αναφερόμενα επικίνδυνα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης εκτιμάται ότι ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές. Τα περισσότερα από τα εν λόγω προϊόντα απευθύνονταν σε παιδιά και ήταν είτε παιχνίδια είτε είδη παιδικής φροντίδας είτε παιδικά ρούχα.

Η έρευνα που διεξήγαγαν από κοινού το EUIPO και η Ευρωπόλ αποκαλύπτει επίσης ότι η παραποίηση/απομίμηση συνδέεται με άλλα σοβαρά εγκλήματα. Από το 2016, οι φορείς επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν διεξαγάγει 29 μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις για την πάταξη της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας με στόχο οργανωμένες συμμορίες που εμπλέκονται και σε άλλα σοβαρά εγκλήματα, όπως η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, Christian Archambeau, δήλωσε ότι η παραποίηση/απομίμηση δεν είναι έγκλημα χωρίς θύματα.

«Τα πλαστά προϊόντα κλέβουν πωλήσεις από νόμιμες επιχειρήσεις και στερούν τις κυβερνήσεις από απολύτως αναγκαία έσοδα. Ενέχουν επίσης σαφείς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια όσων τα χρησιμοποιούν. Όμως, όπως αποδεικνύει η συνεργασία μας με τη Ευρωπόλ, τα έσοδα από την παραποίηση/απομίμηση ενδέχεται να υποστηρίζουν και το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των δραστηριοτήτων προϋποθέτει συντονισμένη διεθνή δράση σε όλα τα επίπεδα», πρόσθεσε.

Οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται σήμερα περιέχονται στην έκθεση για την κατάσταση σχετικά με την παραβίαση των ΔΔΙ το 2020, η οποία συγκεφαλαιώνει τα πορίσματα των εκθέσεων του EUIPO για τη διανοητική ιδιοκτησία σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των πορισμάτων των ερευνών που διεξήχθησαν από κοινού με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ).

Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα πορίσματα έρευνας σχετικά με τον όγκο των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και καταδεικνύει την οικονομική συμβολή των κλάδων έντασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Η έκθεση περιέχει νέα στοιχεία σχετικά με τη χρήση της διανοητικής ιδιοκτησίας από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).