Ανάπτυξη 1,6% έναντι του προηγουμένου τριμήνου σημείωσε η κυπριακή οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, έναντι ύφεσης -0,4%το τελευταίο τρίμηνο του 2014.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, στο πρώτο τρίμηνο του 2015 η ευρωζώνη σημείωσε ανάπτυξη 0,4% έναντι του προηγουμένου τριμήνου και την ίδια ανάπτυξη σημείωσε και η ΕΕ συνολικά, συγκριτικά με ανάπτυξη 0,3% στην ευρωζώνη και 0,4% στην ΕΕ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014.

Συγκριτικά με το ίδιο τρίμηνο του περυσινού έτους, το ΑΕΠ σημείωσε μεγέθυνση 0,2% στην Κύπρο και 1,0% στην ευρωζώνη, ενώ στην ΕΕ συνολικά η μεγέθυνση του ΑΕΠ ήταν 1,4%.